Контакти

BG Hit Radio

Е-mail: office@mediabggroup.com
www.bghitradio.com

Търговски отдел
София, sales@mediabggroup.com

Съвет за електронни медии
Адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ 69
Тел: 02/ 9708810
Факс: 02/ 9733769
E-mail: office@cem.bg
www.cem.bg